Posts Tagged ‘สไลเดอร์’

งานซ่อมแซมสไลเดอร์สระว่ายน้ำ

สไลเดอร์ของสระว่ายน้ำผลิตขึ้นรูปจาก ไฟเบอร์กลาส เมื่อเวลาผ่านไป ก็ทำให้พื้นผิวเกิดความเสียหาย จึงต้องมีการซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษา อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงความลื่นไหลของผิวสไลเดอร์ไว้

Continue reading...